Προς τη Διοίκηση της 1ης και 2ης ΥΠε για Καθυστέρηση Αποζημίωσης Δεδουλευμένων Πρόσθετων Εφημεριών 09/06/21

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης Υ.Πε.

 

Κοινοποίηση : Υπουργό Υγείας

                       : Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

                       : Διοικητές Νοσοκομείων

  : ΙΣΑ

  : ΙΣΠ

  : ΟΕΝΓΕ

  : 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

  : ΜΜΕ

Αθήνα, 09/06/21

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ παρατηρεί, για άλλη μια φορά, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποζημίωση των δεδουλευμένων πρόσθετων εφημεριών.

Για παράδειγμα σε όλα τα νοσοκομεία ευθύνης της 2ης Υ.Πε. δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί οι πρόσθετες εφημερίες που εκτελέστηκαν από το Δεκέμβριο του 2020 και μετά. Είναι η πολλαπλή φορά που αναγκαζόμαστε να διαμαρτυρηθούμε γι’ αυτό το θέμα.

Η ΕΙΝΑΠ δηλώνει πως θα καλύψει και θα συντονίσει αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων γιατρών ανά νοσοκομείο για επίσχεση εργασίας με την απαίτηση να αποζημιωθούν οι δεδουλευμένες εφημερίες.