Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Τζάνειο για τη μη Κατανομή Αποζημίωσης για Τακτικές Άδειες 09/06/21

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟ

 

 Κοινοποίηση

: Διοικηση 2ης Υ.Πε.

: 5μελής Επιτροπή ΕΙΝΑΠ νοσοκομείου Τζάνειο

 

Αθήνα, 09/06/21

 

Ο συνάδελφος Πατσούρας Αλέξανδρος, ειδικευόμενος γιατρός, είχε υπηρετήσει ως ειδικευόμενος παθολογίας στο Τζάνειο από 26/02/20 έως 26/10/20 και ως παρατασιακός από 27/10/20 έως 25/12/20.

Λόγω της εγκυκλίου για αναστολή αδειών από 01/10/20 ο συνάδελφος δεν πρόλαβε να πάρεις τις κανονικές άδειες που δικαιούται και από 15/04/21 έχει καταθέσει αίτηση στο νοσοκομείο ζητώντας τη νόμιμη σχετική οικονομική αποζημίωση.

Μετά από σχεδόν δύο μήνες η αίτησή του δεν έχει τύχει καμίας απάντησης από τη διοίκηση και γι’ αυτό ο συνάδελφος επανήλθε με δεύτερη αίτηση στις 02/06/21, η οποία επίσης ακόμα δεν έχει απαντηθεί.

Α πατούμε να ανταποκριθούν άμεσα τόσο η διοίκηση του νοσοκομείου όσο και η διοίκηση της 2ης ΥΠε.